Eden Foundation

Eden Foundation

Opgericht in 1985 in Zweden
Werkzaam in Tanout, Niger, sinds 1987

Edens ligging

Stad Tanout
Dorpen waar boeren hebben gezaaid
De regio Tanout, net ten zuiden van de Sahara woestijn, is één van de droogste bewoonde gebieden op aarde.

De belangrijkste problemen van de mensen zijn het gebrek aan voedsel en water en een ecologisch stabiel leefmilieu.

Sinds 1987 heeft Eden hier een project.

Onze oplossing is hen zaden te geven van bomen en struiken die op natuurlijke wijze in dit droge gebied kunnen groeien én voedsel voortbrengen.


Republiek Niger

Niger is één van de warmste en armste landen in de wereld en heeft 10 miljoen inwoners. Niamey is de hoofdstad en ligt in het zuidwesten.

Het klimaat is erg warm en droog.

Milieuproblemen zijn de verwoestijning, bodemerosie, ontbossing (in het Zuiden) en overbeweiding.
De gemiddelde leeftijd is 47,5 jaar. 50% van de bevolking is jonger dan 15 jaar. De belangrijkste bevolkingsgroepen zijn de Hausa, Djerma, Fulani, Tuareg en Kanuri. Van de volwassenen kan 15% lezen en schrijven.
90% van de bevolking werkt in de landbouw of veeteelt.
Slechts een klein deel van het land is geschikt voor landbouw. Boeren kappen hun akkers kaal en verbranden de resten om de grond klaar te maken voor het zaaien. Vandaag de dag bestaat 80% van het land uit woestijn.
Het regenseizoen duurt 3 maanden.

Daarna wordt het land opnieuw droog.

De enige, blijvend groene regio ligt rond de rivier de Niger in het uiterste zuidwesten. In de rest van het land is water zeer beperkt beschikbaar en kan de dichtstbijzijnde put op wel 20 km afstand liggen.