Eden Foundation

Eden Foundation

Opgericht in 1985 in Zweden
Werkzaam in Tanout, Niger, sinds 1987

Het Veldstation


Edens veldstation (gelegen temidden van onze dorpen in Tanout), is de plaats waar we onderzoek doen naar bomen en struiken die natuurlijkerwijs in dit droge gebied kunnen groeien en voedsel produceren.

Om in aanmerking te komen voor een plaats op Edens lijst van te onderzoeken soorten, moet een soort meerjarig zijn, eetbare delen produceren en in staat zijn om zonder irrigatie of andere kunstmatige hulp te groeien.

Voordat een soort aan de boeren ter beschikking wordt gesteld, moet deze eerst verscheidene jaren overleven op het veldstation onder gelijke omstandigheden als op de akkers van de boeren waar de jaarlijkse neerslag 200 mm/jaar bedraagt.

Eden heeft verschillende boom- en struiksoorten gevonden die in dit droge gebied kunnen groeien en voedsel produceren, zelfs in extreem droge jaren.

GESCHIEDENIS

Toen we het veldstation opzetten in Dalli, ten zuiden van de stad Tanout, kapten de boeren hun akkers kaal en verbrandden de resten om hun akkers vrij te maken van bomen en struiken. Zo wilden ze de vogels die van de graangewassen eten kwijtraken. Echter dit verlies aan vegetatie loste het voedselprobleem van de boeren niet op. De sterke woestijnwinden en hevige erosie vernietigden de gierst en de opbrengsten daalden zelfs nog verder.


Edens veldstation in 1988

De boeren veranderden van houding toen zij bij het veldstation zagen welk effect de bomen en struiken hadden op hun leefmilieu en hun eenjarige gewassen (zoals gierst).

In 1992 had de boer ten oosten van het veldstation, wiens gierst werd beschermd tegen wind door de bomen op het veldstation, een opbrengst van 130 manden. Dit was meer dan zijn graanopslagplaats kon bergen, en hij moest er twee bijbouwen.

De boer ten westen van het veldstation oogstte slechts 40 manden, doordat zijn akker onbeschermd in de volle wind lag en veel van zijn gierst kapot gewaaid was.

Dit stimuleerde de boeren om zaden bij Eden te bestellen met het doel hun leefmilieu weer groen te maken met bomen en struiken. En vandaag de dag produceren veel van deze bomen waardevolle vruchten.

Meer informatie vindt u onder de Resultaten.


Gierst beschermd door de bomen op het veldstation (1992)

Onbeschermde gierst (1992)

Hebt u interesse in ons werk?
Zou u betrokken willen raken?

Wordt Vriend van Eden
en help ons de bevolking van Niger
een beter leven te geven.

Uw hulp is nodig!