Eden Foundation

Eden Foundation

Grunnlagt 1985 i Sverige
Aktiv i Tanout, Niger, siden 1987

Noen fastboende og besøkende på feltstasjonen


Det har skjedd en del interessante forandringer på feltstasjonen etter at Eden startet sitt arbeid der i 1988. Da var det få trær og busker der, og området virket bart. Mange busker som tid-ligere hadde blitt hogd ned til marknivå, er nå over 3m høye, og mange flerårige planter har enten spirt eller skutt opp fra gamle rotsystemer. Det finnes også rundt 1000 planter som Eden har sådd. Disse plantene gir et forbedret miljø for den lokale faunan.

Flere slags ville dyr og fugler er enten ofte på besøk på feltstasjonen, eller bor i området. En del dyr som lever i jordganger på dagtid, kommer fram om natten for å jakte. Ørkenreven for eksempel, lager ganger som er 1,5m dype og 2m lange. Monitor firfislen graver også dype ganger,  men er i aktivitet om dagen.Den er større enn de fleste firfisler, opp til 80cm lang. Ellers finnes det ørkenpinnsvin, egyptiske katter (som ligner europeiske villkatter), forskjellige slags slanger og padder på feltstasjonen.

Andre leieboere og besøkende på feltstasjonen lager sine hjem over marken. De fleste er fugler slik som den etiopiske kråken. Denne praktfulle fuglen flakser forbi for å fange store insekter. Fjærdrakten er turkis, himmelblå og brun.

Det er tydelig at feltstasjonen har blitt et værnende område for ville dyr og fugler. Ved å gjerde inn området, kan trær, busker og urter vokse normalt. Disse plantene sammen med de som Eden har sådd gir følgende fordeler for de ville dyrene:

a) Mat under alle årstider: Frukt, frø og blad fra forskjel-lige arter blir til føde for små dyr og insekter som i sin tur større ville dyr kan livnære seg av.

b) Beskyttelse fra rovdyr: Tette tornebusker er sær-lig gode gjemme-steder for ville dyr hvis de er truet av andre dyr. Spesielt gjelder dette ungene som er mere sårbare for angrep.

c) Livsrom, uforstyrret av buskap: Geiter, sauer og kveg tråkker ikke bare ned hjemmene til de ville dyrene, men de fortærer så og si all den vegetasjon de er avhenig av.

Disse dyrene i sin tur:

a) Hjelper til med å regulere antallet gnagere og insekter som kan ødelegge frø og små planter. Monitorfirfislen, ørkenreven og den afrikanske ørnuglen spiser gresshopper, ørkenmus og rotter som kan bli veldig destruktive hvis de får lov til å utbre seg fritt.

b) Sørger for naturlig gjødsel som beriker jorden særlig med nitrogen og organiske stoffer som det ofte er mangel på i jorden i varme tørre strøk.

Nedbrytning av omgivelsene forår-saket av rovdrift på jorden p.g.a. monokultur av hirse og durra, over-beiting av buskap og oversanking av ved, er ikke bare en trussel når det gjelder lokalbefolk-ningens levebrød, men truer også visse ville dyrearter med å dø ut. Edens løsning som er å dyrke ettårige planter mellom de spiselige flerårige vekstene skul-le hjelpe til å gjen-opprette en bedre økologisk harmoni hvor det ville være en tilstrekklig variasjon av ville dyr for å hjelpe til med å regulere bestanden av mus, rotter og gresshopper.