Eden Foundation

Eden Foundation

Grunnlagt 1985 i Sverige
Aktiv i Tanout, Niger, siden 1987

Næringsstudie av Ziziphus spina-christi

Et av Edens mål er at næringsanalyser utføres på ”Dry Farming” kandidater. Mange ”Dry Farming” kandidater blir brukt til menneskeføde, ikke bare under år med hungersnød, men også under år med god høst. Et stort antall ”Dry Farming” kandidater har en direkte økonomisk verdi for bonden. Man kan samle mat fra disse plantene hele året, inklusive de kritiske månedene før innhøstingen av ettårige vekster, når matforrådet begynner å ta slutt. Men man vet veldig lite om mange av disse artenes næringsverdier, så Eden anser at det er viktig at analyser utføres på dem for å finne ut hvordan man best kan inkludere dem i en allsidig kost.

Peter Sahlin, en ingeniør i næringsmiddelkjemi som underviser på Lunds Universitet, Sverige har vært ansvarlig for Edens næringsarbeid helt fra begynnelsen. I 1987 kom han for å gjøre en studie (se bulletin nr 4) på landbefolkningens matvaner i et område av Niger. Studiet ble gjort på 49 hushold i 5 landsbyer. Han fant ut at folk regelmessig brukte mat fra 18 lokale ”Dry Farming” kandidater, inklusive urter, busker og trær som gav frukt, frø, blad og kvae. Dette bekreftet behovet av å studere næringsverdiene i mat fra ”Dry Farming” kandidater mer inngående.

I år gav Strømmestiftelsen penger til en frysetørker, som brukes til å forberede plantedeler for transport til et laboratorium der de skal analyseres. Strømmestiftelsen finansierte også en tørkeovn, som brukes til å regne ut den tørre vekten av prøvene.
Plantedeler fra ”Dry Farming” kandidater ble vurdert ut i fra Edens ”Nutritional Analysis Screening Method”. Høyest verdi får de plantedeler som kan høstes uten at det skader veksten, er kulturelt akseptable, lette å få tak på, kan transporteres til et laboratorium, er konstruktive for miljøet, vokser bra på feltstasjonen, man har forsket lite i og har vært igjennom Edens ”Dry Farming Candidate Preparation Test”.

En svensk student fikk et stipend for å komme til Eden for et 8 ukers langt feltstudie av næringsverdien av en ”Dry Farming” kandidat. Dette inngikk i hans examensarbeid til sivilingeniør. Ziziphus spina-christi ble valgt, siden den har gjort det bra i Edens ”Nutritional Analysis Screening Method”. Fruktene, frøene og bladene ble plukket fra trær rundt Zinder. Tørkeovnen ble brukt til å bestemme vekten av det tørre stoffet, og frysetørkern til å bevare prøvene for transporten til Sverige. Der analyserte han dem ved den ”Kungliga Tekniska Högskolan” i Stockholm og ved ”Kemicentrum” på Lunds Universitet, hvor Peter Sahlin var hans veileder.

Man fant ut at fruktene har en veldig høy energiverdi. Kun dadler, fiken, rosiner og noen få andre tørkede frukter har en høyere verdi. Frøene inneholdt rikelig med protein og bladene kalsium, jern og magnesium. Studiet viser helt klart at mat fra denne planten er en viktig energi-, protein- og mineralkilde.

Peter Sahlins undersøkelse i Niger viste at barn mellom 6 og 18 måneder ikke gikk opp i vekt, og halvparten av barna mellom ett og fem år var underernært. En av grunnene som ble oppgitt for dette var mangel på variasjon i kosten, noe som viser behovet for ny mat som Ziziphus spina-christi.

Det finnes en utfordring når det gjelder flerårige vekster som vokser i tørre områder i verden og som brukes til menneskeføde av den lokale befolkningen, men som er så og si ukjente for den vitenskapelige verden. Alt ettersom økonomien tillater det kan flere næringsanalyser utføres, og man vil få mer kjennskap til disse verdifulle veksters matnyttighet.
Ziziphus spina-christi
FRUKT
FRØ
BLAD
Karbonhydrat %
63.8
21.8
25.8
Protein %
3.1
29.6
6.8
Fett %
2.2
3.9
3.3
Kalsium mg/100g
177
154
1270
Jern mg/100g
0.6
4.4
7.2
Fosfor mg/100g
135
1090
85.4
Svovel mg/100g
94.5
1180
195
Kalium mg/100g
1910
1130
673
Magnesium mg/100g
56.3
301
169
Sink mg/100g
0.8
9.2
1.5
Kopper mg/100g
0.6
1.6
0.3
Mangan mg/100g
0.4
3.5
3.5
Natrium mg/100g
9
14.1
22
Les Edens seneste artikkel:
Empowering teenage girls in Africa