Eden Foundation

Eden Foundation

Grunnlagt 1985 i Sverige
Aktiv i Tanout, Niger, siden 1987

Lenke til Edens webside


Hvis du ønsker å hjelpe andre til å finne denne websiden, kan du tilføye ett av disse ikoner eller bannere til din webside sammen med den link som passer. Skriv den HTML-kode som hører til det bilde du ønsker i kildekoden til din webside, og banneren vil komme frem som i eksemplene nedenfor:

Eden Foundation - alleviating poverty through drought tolerant trees
<a href="http://www.eden-foundation.org/index_no.html">
<img SRC="http://www.eden-foundation.org/banners/edenbanner012.jpg" BORDER=0 height=70 width=457 alt="Eden Foundation - alleviating poverty through drought tolerant trees">
</a>

Eden Foundation - Life in the drylands
<a href="http://www.eden-foundation.org/index_no.html">
<img SRC="http://www.eden-foundation.org/banners/edenbanner010.jpg" BORDER=2 height=114 width=500 alt="Eden Foundation - Life in the drylands"></a>
 

Eden Foundation
<a href="http://www.eden-foundation.org/index_no.html">
<img SRC="http://www.eden-foundation.org/banners/edenbanner011.gif" BORDER=0 height=100 width=193 alt="Eden Foundation"></a>

<a href="http://www.eden-foundation.org/index_no.html"><img SRC="http://www.eden-foundation.org/banners/edenbanner001.gif" BORDER=2 height=184 width=250></a>

 
<a href="http://www.eden-foundation.org/index_no.html"><img SRC="http://www.eden-foundation.org/banners/edenbanner002.gif" BORDER=0 height=91 width=336></a>/td>

 
<a href="http://www.eden-foundation.org/index_no.html"><img SRC="http://www.eden-foundation.org/banners/edenbanner003.gif" BORDER=0 height=187 width=188></a>


<a href="http://www.eden-foundation.org/index_no.html"><img SRC="http://www.eden-foundation.org/banners/edenbanner006.gif" BORDER=0 height=91 width=200></a>


<a href="http://www.eden-foundation.org/index_no.html"><img SRC="http://www.eden-foundation.org/banners/edenbanner005.gif" BORDER=0 height=162 width=200></a>
 
<a href="http://www.eden-foundation.org/index_no.html"><img SRC="http://www.eden-foundation.org/banners/edenbanner004.gif" BORDER=0 height=66 width=66></a>

 


<a href="http://www.eden-foundation.org/index_no.html"><img SRC="http://www.eden-foundation.org/banners/edenbanner008.gif" BORDER=0 height=100 width=375></a>

Tips! En annen effektiv måte å gjøre Eden bedre kjent på, er å inkludere adressen til Edens hjemmeside i signaturfilen til ditt email-program.