Eden Foundation

Eden Foundation

Grunnlagt 1985 i Sverige
Aktiv i Tanout, Niger, siden 1987

Edens beliggenhet

Tanout by
Landsbyer hvor bøndene har direktesådd
Tanout-området, like sør for Sahara, er et av de tørreste bebodde steder på jorden. Befolkningens hovedproblem er mangel på mat, vann og stabilt miljø. Eden har drevet et prosjekt her siden 1987. Vår løsning er å skaffe dem trær og busker som vil vokse på naturlig måte og produsere mat.

Republikken Niger

Niger er et av de varmeste og fattigste landene i verden, og har en befolkning på 10 millioner. Hovedstaden Niamey ligger i sydvest. Klimaet er varmt og svært tørt. Miljøproblemer er ørkenspredning, erosjon av jorden, utrydding av trær(i syd) og dyrs snauspising av vegetasjonen.
Forventet levealder er 47,5 år. 50% av befolkningen er under 15 år. Større etniske grupper er hausa, djerma, fulani, tuareg og kanuri. 15% av den voksne befolkningen er lesekyndige.
90% av befolkningen lever av jordbruk og fedrift. Bare en liten prosent av landet er dyrkbart. Bønder bruker "slå og brenn"-metode for å bli kvitt sine trær. I dag består fire femdeler av landet av ørken.
Regntiden varer i 3 måneder. Etterpå blir jorden tørr igjen.
Det eneste landskapet som alltid er grønt, er omkring elven Niger helt sydvest i landet. I resten av landet er det svært begrenset adgang til friskt vann. Den nærmeste brønnen kan være 20 km. borte.