Eden Foundation

Eden Foundation

Grunnlagt 1985 i Sverige
Aktiv i Tanout, Niger, siden 1987

Edens vekstarter

Edens vekstarter er trær og busker som vil vokse naturlig i det tørre Afrika og gi mat til mennesker: Frukt og blad med god og naturlig smak, produsert ved hjelp av de midler bøndene har til rådighet uten noen kjemisk tilsetning.

En del av vårt arbeid er å forsyne bøndene våre med frø fra disse plantene. På den måten kan de bli selvhjulpne og ha tilgang til en sunn og næringsrik kost.

En annen del av arbeidet er å finne dem.

Finn ut hvordan disse plantene har påvirket bøndenes liv. Klikk på resultatene. For mer informasjon om vårt arbeid, gå til feltstasjonen.

Er du interessert i vårt arbeid?
Vil du gjerne bli engasjert?

Bli en Eden-venn
og hjelp oss å gi folket i Niger
et bærekraftig livsgrunnlag.

Vi trenger din hjelp!