Eden Foundation

Eden Foundation

Grunnlagt 1985 i Sverige
Aktiv i Tanout, Niger, siden 1987

Feltstasjonen


Edens feltstasjon (som ligger midt blant våre landsbyer i Tanout), er stedet hvor vi driver forskning på trær og busker som kan vokse naturlig i dette tørre området og gi mat.

For å komme på Edens forskningsliste må en plante være spiselig, flerårig og være i stand til å vokse uten vanning eller annen kunstig hjelp.

Før plantet blir tilgjengelig for bøndene, må den overleve flere sesonger på feltstasjonen under samme vilkår som bøndene marker, hvor gjennomsnittlig nedbør er 200 mm. i året.

Eden har funnet flere vekstarter som kan vokse i dette tørre området og gi mat, også når det er uår.


HISTORIE

Da feltstasjonen ble opprettet i Dalli, Tanout, brukte bøndene "slå og brenn"-metode for å rydde markene for trær og busker for på den måten å bli kvitt fugler som spiste opp avlingen. Men tap av vegetasjon løste ikke bøndenes problemer med matmangel, da hirsen i stedet ble ødelagt av sterke vinder og kraftig erosjon, og gav enda mindre avling.


The Eden field station in 1988

Holdningsendring kom da bøndene rundt feltstasjonen så hvilken innflytelse Edens flerårige planter hadde på omgivelsene og de årlige avlingene.

Bonden øst for feltstasjonen hadde sin hirseåker i ly for vinden av trærne på feltstasjonen. I 1992 kunne han fortelle at han hadde høstet 130 kurver hirse. Dette var mer enn hans kornlager hadde plass til, og han måtte bygge to til.

Bonden vest for feltstasjonen høstet bare 40 kurver, for hans felt hadde ikke beskyttelse mot vinden, og mye av hirsen hans hadde blitt ødelagt.

Dette inspirerte bøndene til å bestille frø fra Eden for å revegetere sitt område, og i dag bærer mange av deres Eden-trær verdifulle frukter.

For mer informasjon: Les om resultatene.


Millet protected by the trees of the field station (1992)

Unprotected millet (1992)

Er du interessert i vårt arbeid?
Vil du gjerne bli engasjert?

Bli en Eden-venn
og hjelp oss å gi folket i Niger et bærekraftig livsgrunnlag.

Vi trenger din hjelp!