Eden Foundation

Eden Foundation

Grundad 1985 i Falkenberg, Sverige
Verksam i Tanout, Niger, sedan 1987

Djurliv på Edens fältstation

Det har förekommit några intressanta förändringar på fältstationen efter att Eden började sitt arbete där 1988. Då fanns där få träd och buskar, och området verkade bart. Många buskar, som tidigare hade huggits ner till marken, är nu över 3m höga, och många fleråriga örter har antingen spirat eller skjutit upp ur gamla rotsystem. Där finns också ungefär 1000 plantor, som Eden har sått. Dessa plantor ger en förbättrad miljö åt den lokala faunan.

Många sorters vilda djur och fåglar besöker antingen fältstationen ofta, eller bor där. Vissa djur, som lever i tunnlar under dagen, kommer ut på natten för att jaga. Ökenräven till exempel gör tunnlar, som är 1,5m djupa och 2m långa. Monitorödlan gräver också djupa tunnlar, men denna ödla är aktiv under dagen. Den är mycket större än de flesta ödlor, upp till 80cm lång. Det finns också ökenigelkottar, egyptiska katter (som liknar de europeiska tama katterna), olika sorters ormar och paddor på fältstationen.

Andra invånare och besökare på fältstationen gör sina hem ovanför marken. De flesta av dessa är fåglar, som den etiopiska kråkan. Denna praktfulla fågel fladdrar förbi för att fånga stora insekter. Dess fjädrar är turkosa, klarblå och bruna.

Det är uppenbart att fältstationen har blivit ett skyddat område för vilda djur och fåglar. Genom att inhägna området kan träd, buskar och örter växa normalt. Tillsammans med de plantor som Eden sått ger de följande fördelar för de vilda djuren:

a) Mat i alla säsonger: Frukter, frön och blad av olika arter blir mat för små däggdjur, som i sin tur blir mat för större vilda djur.

b) Skydd mot rovdjur: I synnerhet täta taggiga buskar utgör gömställen där vilda djur kan gömma sej, om de är hotade av andra djur. Detta är bra, inte minst för ungarna, som är särskilt utsatta för attacker.

c) Livsrum som inte är stört av boskap: Getter, får och nötkreatur trampar inte bara ner de vilda djurens hem, utan skalar också av hela den vegetation,  som de vilda djuren är beroende av.

De här djuren i sin tur:

a) Hjälper till att kontrollera bestånden av gnagare och insekter, som kan förstöra frön och unga plantor. Monitorödlan, ökenräven och den afrikanska duvhöken äter gräshoppor, ökenmöss och råttor som kan bli väldigt destruktiva om de får föröka sej fritt.

b) Ger jorden naturliga gödningsämnen,  som speciellt berikar den med kväve och organiska ämnen, vilka ofta fattas i varma och torra områden.

Degraderingen av miljön på grund av överexploatering av jorden genom monokultur av hirs och sorghum, överbetande av boskap och överdrivet insamlande av ved, hotar inte bara livsvillkoren för folk som bor i området, men hotar också att utrota vilda djur. Edens lösning att odla ettåriga växter mellan de fleråriga växterna skulle bidraga till att återupprätta en bättre ekologisk harmoni med en tillräckligt stor variation av vilda djur till att kontrollera bestånden av möss, råttor och gräshoppor.