Eden Foundation

Eden Foundation

Grundad 1985 i Falkenberg, Sverige
Verksam i Tanout, Niger, sedan 1987

Miljövännerna i Dalli

När Eden först började arbeta i Dalli, högg bönderna ner fleråriga växter eller drog upp dem. Efter att fältstationen inhägnats, började fleråriga växter gro från frön som Eden hade sått, från frön som redan fanns i jorden och från nerhuggna buskars rotsystem, av vilka några nu är över 3 meter höga. 1992 hade Moussa, bonden öster om fältstationen, genom sin jordbruksmetod förorsakat att Edens staket begravts med 80 cm sand på vissa ställen. Under den torra årstiden blåser nämligen vinden huvudsakligen från hans riktning. Men i regntiden, när han sår sin hirs, ändras vindriktningen till den motsatta. Därmed har hans fält skyddats mer och mer av de fleråriga växterna på fältstationen. I år tvingades många bönder så om flera gånger, därför att den kraftiga vinden förstörde deras späda plantor. Moussa däremot behövde bara så om på den delen av sitt fält, som låg längst bort från fältstationen. Genom detta blev hans hirs högre och gav större avkastning än de andra böndernas hirs. Moussa fick en skörd på mer än 130 korgar med ca 60 kg/korg. Eftersom han inte hade nog plats i sitt spannmålsmagasin fick han bygga två till. Bönderna rapporterade, att detta var den största skörd, som registrerats i år inom en omkrets av 20 km runt Dalli. Bonden på den motsatta, oskyddade sidan av fältstationen fick jämförelsevis bara 40 korgar.

Dallibönderna anser att Moussa fick så stor skörd på grund av det skydd han får från fältstationen, och de säger nu att det är vinden, som är deras fiende. På det här sättet har böndernas egna observationer av fältstationen/demonstrationsgården gjort dem miljövänliga.

Genom att direktså fleråriga växter kommer bönderna att få mer mat, även innan de fleråriga växterna har mognat så att de kan ge avkastning. Runt Dalli kan varje bonde få så mycket land, som han kan klara av att odla upp, eftersom det finns tillräckligt med land där. Bönderna kan odla i större områden, när de har mellankultur av fleråriga växter. För när dessa först är etablerade, kräver de endast arbete under skördetiden, vilket inte brukar vara i den tiden, då hirsen växer. Dessutom minskas böndernas arbetsbörda genom att de får större avkastning per planta.

Fleråriga växter tillför jorden näringsämnen, men de har även en indirekt effekt. För närvarande går näringsämnen förlorade i jorden, eftersom många bönder bränner sina fält under den torra säsongen. Det leder nämligen till att det mer näringsrika toppskiktet blåser bort. Därmed förlorar också boskapen intresset för dessa fält, eftersom där inte finns något bete, så jorden tillförs knappast någon näring innan sådden. Om bönderna odlar mellankultur av fleråriga växter, kommer de inte längre att bränna sina fält, och boskapen kommer att ha orsak till att gå in i fälten och därigenom gödsla dem.

I den period då hirsen växer, håller bönderna i Dalli sin boskap tjudrad. Men när den perioden är över, får djuren lov att ströva fritt omkring igen. Då ser bönderna inte längre något av värde att skydda i sina fält. Men när en bonde odlar mellankultur av fleråriga växter blir effekten omedelbar. Han har då något värdefullt att skydda under hela den torra årstiden, då miljön är speciellt sårbar. Han inser att boskapen skadar miljön, och kommer därför antingen att skydda de fleråriga plantorna direkt eller vakta sina djur för att skydda plantorna.