Eden Foundation

Eden Foundation

Grundad 1985 i Falkenberg, Sverige
Verksam i Tanout, Niger, sedan 1987

Näringsstudie av Ziziphus spina-christi

Ett av Edens mål är att näringsanalyser ska utföras på ”Dry Farming”kandidater. Många ”Dry Farming”kandidater används till mänsklig föda, inte bara i år av hungersnöd, men även i år med goda skördar. Ett stort antal ”Dry Farming”kandidater har ett direkt ekonomiskt värde för bonden. Man kan samla mat från dessa plantor under hela året inklusive de kritiska månaderna innan de ettåriga växterna skördas, då matförrådet börjar ta slut. Men man vet mycket lite om flera av dessa arters näringsvärde. Eden anser det därför viktigt att analyser utförs på dem, för att ta reda på hur man bäst kan inkludera dem i ett balanserat kosthåll.

Peter Sahlin, som är civilingenjör i livsmedelsteknik och som undervisar på Lunds Universitet, har varit ansvarig för Edens näringsarbete sedan begynnelsen. 1987 kom han till Niger (se bulletin nr.4) för att göra en studie på landsbygdsbefolkningens matvanor i ett område. Studien gjordes på 49 hushåll i 5 byar. Han fann, att folk regelbundet använde mat från 18 lokala ”Dry Farming”-kandidater inklusive örter, buskar och träd som gav frukt, frön, blad och kåda. Detta bekräftade behovet av att mer ingående studera näringsvärdena i mat från ”Dry Farming”kandidater, som man forskat lite i.

I år gav Strömmestiftelsen i Norge pengar till en frystork, som används till att göra i ordning plantdelar för transport till ett laboratorium, där de skall analyseras. Strömmestiftelsen finansierade också en torkugn, som används till att räkna ut den torra vikten av plantdelsproven. Plantdelar från ”Dry Farming”-kandidater bedömdes enligt Edens urvalsmetod för näringsanalyser. Högst poäng får de plantdelar, som kan skördas utan att detta skadar växten, är kulturellt accepterade, lätta att få tag på, kan transporteras till ett laboratorium, är konstruktiva för miljön, växer bra på fältstationen, som det har forskats lite i och som har genomgått Förberedelsetesten för ”Dry Farming”-kandidater.

En svensk student fick ett stipendium för att komma till Eden för ett 8 veckors fältarbete angående näringsinnehållet i en ”Dry Farming”-kandidat. Detta ingick i hans examensarbete till civilingenjör. Ziziphus spina-christi (Kristi törne) valdes, eftersom den fått höga poäng i Edens urvalsmetod för näringsanalyser. Frukterna, fröna och bladen plockades från träd runt Zinder. Torkugnen användes för att fastställa det torra stoffets vikt och frystorken till att göra i ordning provexemplaren för transport till Sverige. Där analyserade han d

em på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och på Kemicentrum vid Lunds Universitet, där Peter Sahlin var hans studieledare.

Det visade sej att frukterna har ett mycket högt energivärde. Endast dadlar, fikon, russin och några få andra torkade frukter har ett högre värde. Fröna innehöll rikligt med protein och bladen kalcium, järn och magnesium. Studien visar helt klart, att mat från denna växt är en viktig energi-, protein- och mineralkälla.

Peter Sahlins undersökning i Niger visade, att det inte förekom någon viktökning hos barn mellan 6 och 18 månader gamla, och hälften av barnen mellan ett och fem år var undernärda. En av orsakerna som uppgavs till detta, var bristen på variation i kosten, vilket visar behovet av ny mat som Ziziphus spina-christi.

Det finns en utmaning när det gäller ätliga fleråriga växter, som växer i torra områden i världen och som används till mänsklig föda av den lokala befolkningen, men som är så att säga okända för den vetenskapliga världen. Allt eftersom ekonomin tillåter kan fler näringsanalyser utföras, och man kommer då att få mer kunskap om dessa värdefulla växters matnyttighet.

Ziziphus spina-christi
FRUIT
SEED
LEAF
Kolhydrater %
63.8
21.8
25.8
Protein %
3.1
29.6
6.8
Fett %
2.2
3.9
3.3
Kalcium mg/100g
177
154
1270
Järn mg/100g
0.6
4.4
7.2
Fosfor mg/100g
135
1090
85.4
Svavel mg/100g
94.5
1180
195
Kalium mg/100g
1910
1130
673
Magnesium mg/100g
56.3
301
169
Zink mg/100g
0.8
9.2
1.5
Koppar mg/100g
0.6
1.6
0.3
Mangan mg/100g
0.4
3.5
3.5
Natrium mg/100g
9
14.1
22
Läs Edens senaste artikel:
Empowering teenage girls in Africa