Eden Foundation

Eden Foundation

Grundad 1985 i Falkenberg, Sverige
Verksam i Tanout, Niger, sedan 1987

EdenvännerOm du bryr dig om andra människor och hur de lever och inser att något borde göras åt fattigdomen i världen, kan du bli en Edenvän. Det blir du genom att registrera dig som en regelbunden månatlig stödjare.

Byarna kring Tanout är bland de fattigaste samhällena i världen och ditt bidrag används till att ge dem ett hållbart liv. Detta möjliggörs genom träd och buskar som kan växa under hårda omständigheter och ge mat i svåra tider.

Vi behöver er!
Utan er blir inget gjort.

Vårt arbete finansieras av Edenvänner i olika länder. Eden Foundation har inga skyldigheter gentemot någon regering, politisk eller religiös organisation. Alla våra västerländska arbetare är volontärer och får ingen lön genom projektet.

Som Edenvän kommer du att få vårt nyhetsbrev i form av e-post med intervjuer och information om människor vi hjälper och arbetet vi bedriver. Vi hoppas höra av dig snart!

   

    

Bli en Edenvän