Eden Foundation

Eden Foundation

Grundad 1985 i Falkenberg, Sverige
Verksam i Tanout, Niger, sedan 1987

Direktsådd


Direktsådd planta

Med direktsådd menas att man sår frön till träd där de sedan skall växa upp, utan att de bevattnas. I motsats till att förgro frön i plantskolor för senare utplantering.

En direktsådd perenn får ett omfattande rotsystem som gör det möjligt för den unga plantan att nå den fuktighet som finns kvar i marken långt efter att regnsäsongen är över.

Frön som såtts i plantskolor växer upp fort men har ett outvecklat rotsystem och kan inte klara sig utan konstbevattning.

Direktsådd är därför den enda praktiska lösningen för våra bönder i Tanoutområdet då de inte har något vatten att avvara.


Plantskoleplanta

"Ni måste komma och se plantorna jag har direktsått i min trädgård. Tack vare Eden har våra män träd på sina åkrar igen och vi kvinnor tjänar pengar på frukterna de producerar. Detta gör det möjligt för oss att köpa många saker till våra familjer som hirs, salt och kryddor."

- Fru Lawali Hasan från Wala

Är du intresserad av vårt arbete?
Skulle du vilja bli delaktig?

Bli en Edenvän
och hjälp oss ge folket i Niger
ett godtagbart liv.

Din hjälp behövs!